Examensarbete inom kommunikationsteori, avancerad nivå

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome on the information science and engineering master degree project course page. More information about procedures and goals will be available if you login at KTH social. Each project will be individually supervised by a member of the INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING DEPARTMENT.

Almost every member of the communication theory group can define a master thesis project from its current research. Therefore, if you are interested in a specific topic, then feel free to contact the corresponding researcher directly and/or our master thesis coordinator. We also maintain an automatically updated list of currently announced degree projects where you can find a few samples.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter