Introduction to Computer Studies

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Introduktionskursen i datateknik har som mål att ge alla motiverade studenter en grund i ämnet datalogi. Att fullfölja kursen, även om du programmerat tidigare, är ett smart sätt att förbereda dig för t.ex. Grundkurs Programmering - som för många av er ligger direkt efter denna kurs.

Via vänstermenyn på den här webbplatsen kan du komma åt kursspecifik information för din klass. Kursen består av 3 föreläsningar och tre laborationer, som ska utföras individuellt. Glöm inte att ta med en egen dator till laborationerna! Varje laboration prickas av direkt i lektionssalen. Det finns ett fjärde tillfälle att ta igen någon missad labboration, men därefter finns det ingen möjlighet att komplettera!

Som student kan du bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter.  Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

Introduction to Computer Studies has the objective to offer all motivated students a way to refresh, or for the first time learns, fundamental concepts in the computer science field. An active participation is a smart way to prepare yourself for i.e. the Programming fundamentals course.

The left navigation menu provides access to course specific information for each class. The course consists of 3 lectures and 3 laboratory efforts, which shall be done individual. Thus, don’t forget to bring your own computer! The laboratory efforts are examined directly in the classroom. There are a 4:th laboratory time reserved for does who need it, however it is not possible to pass after that!

Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News