Schema

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 9 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2018
Kontrollskrivning Lärare: Mohamed Amal Lahlou, Sara Sebelius
Plats: T53, T54, T55, T67
Mån 26 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Sara Sebelius
Plats: T62
Tis 27 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Sara Sebelius
Plats: T4
Tis 27 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Sara Sebelius
Plats: T62
Ons 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Ons 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Sara Sebelius
Plats: T4
Ons 28 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 1 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Sara Sebelius
Plats: T4
Tors 1 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T67
Fre 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Sara Sebelius
Plats: T4
Vecka 12 2018 Visa i Mitt schema
Mån 19 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tis 20 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tis 20 mar 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 21 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 21 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 21 mar 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tors 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 22 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Vecka 13 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Mån 26 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tis 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tis 27 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Ons 28 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Ons 28 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 29 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Vecka 14 2018 Visa i Mitt schema
Tis 3 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tis 3 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tis 3 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 4 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 4 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tors 5 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tors 5 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 5 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Fre 6 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Fre 6 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Vecka 15 2018 Visa i Mitt schema
Mån 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Mån 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tis 10 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tis 10 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Ons 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 12 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Vecka 16 2018 Visa i Mitt schema
Mån 16 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Mån 16 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T54
Tis 17 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tis 17 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 19 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Tors 19 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T4
Vecka 17 2018 Visa i Mitt schema
Tis 24 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Tis 24 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 25 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Ons 25 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Fre 27 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Fre 27 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Vecka 19 2018 Visa i Mitt schema
Mån 7 maj 08:00-12:00 Tentamen
VT 2018
Tentamen Lärare: Mohamed Amal Lahlou, Sara Sebelius
Plats: T41, T53, T54, T64, ...
Anmärkning: TENA
Vecka 20 2018 Visa i Mitt schema
Tis 15 maj 13:00-15:00 Laboration
VT 2018
Laboration Lärare: Mohamed Amal Lahlou
Plats: T62
Anmärkning: Restlab
Vecka 21 2018 Visa i Mitt schema
Fre 25 maj 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Lärare: Sara Sebelius
Plats: T61
Anmärkning: TENA
Feedback Nyheter