Miljölagar och klassificiering

Miljölagar, klassificiering och märkning

Miljöledningssystemet på KTH

Nya farosymboler fr o m 2015-06-01:

CLP_pict_alla_text.gif

CMR (får endast beställas efter att en dokumenterad utredning av behovet gjorts):

- H350: May cause cancer.
- H340: May cause genetic defects.
- H360: May damage fertility or the unborn child.

Rapportera tillbud och olyckor

Sara Sebelius created page 3 December 2015

Teacher Sara Sebelius changed the permissions 3 December 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News