Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs-PM (historik)


Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Nedan listas tidigare Kurs-PM årsvis:

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Sara Sebelius changed the permissions 27 February 2017

Kan därmed läsas av studenter och ändras av lärare.

Teacher Sara Sebelius changed the permissions 27 February 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.