Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Maj 2017
under
VT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 31 oktober 2016
Schemahandläggare redigerade 27 mars 12:56

T3 (Meitnersalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T64 (Nätverkslab), T65 (Elektroniklab)

Schemahandläggare redigerade 7 april 02:42

T3 (Meitnersalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T64 (Nätverkslab), T65 (Elektroniklab)234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

Schemahandläggare redigerade 5 maj 13:55

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
April 2017
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:48
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:45
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
 
Feedback Nyheter