Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
Schemahandläggare redigerade 13 oktober 13:37

OnTisdag 87 november 2017 kl 105:00 - 127:00

 
September 2017
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 20 september 13:56
 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 28 april 16:07
Schemahandläggare redigerade 18 september 12:56

Torsdag 28 september 2017 kl 150:00 - 172:00

 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 28 april 16:07
Schemahandläggare redigerade 18 september 12:56

FreTorsdag 298 september 2017 kl 0815:00 - 107:00

[{u'user_idname': u'u1hciwqsMohamed Amal Lahlou', u'user_nameid': u'Sara Sebeliusu1jmvvst', u'user_acronym': u'sebeliuslahlou'}]

 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 28 april 16:07
Schemahandläggare redigerade 1 september 09:46

FreTorsdag 154 september 2017 kl 15:00 - 17:00

Schemahandläggare redigerade 8 september 08:26

TorsFredag 14 sept december 2017 kl 150:00 - 172:00

 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 28 april 16:07
Schemahandläggare redigerade 8 september 08:26

MånOnsdag 11 sept29 november 2017 kl 1508:00 - 170:00

 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 28 april 16:07
Schemahandläggare redigerade 1 september 09:46

Torisdag 142 september 2017 kl 0815:00 - 107:00

Schemahandläggare redigerade 8 september 08:26

TisFredag 12 sept december 2017 kl 1508:00 - 170:00

 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 02:44
Schemahandläggare redigerade 1 september 09:56

FreOnsdag 242 november 2017 kl 105:00 - 127:00

 
under
HT 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 28 april 16:07
Schemahandläggare redigerade 1 september 09:46

TorsMåndag 74 september 2017 kl 0815:00 - 107:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de31693649c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf

 
Feedback Nyheter