Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

Augusti 2018
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:26
Schemahandläggare redigerade 6 augusti 13:57

[{u'user_idname': u'u1hciwqsVania Engstr\xf6m Lyberg', u'user_nameid': u'Sara Sebeliusu1pdzeqn', u'user_acronym': u'sebeliusvaniael'}]

Schemahandläggare redigerade 27 augusti 16:00

OnTisdag 298 augusti 2018 kl 13:00 - 15:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 21 augusti 12:37
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:37

Torsdag 29 novMåndag 3 december 2018 kl 0815:00 - 107:00

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:37

OnTisdag 287 november 2018 kl 0815:00 - 107:00

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:27

FreTisdag 230 november 2018 kl 0815:00 - 107:00

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:27

FreTorsdag 168 november 2018 kl 0815:00 - 107:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:27

OnsFredag 146 november 2018 kl 0815:00 - 107:00

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:27

TorOnsdag 87 november 2018 kl 0815:00 - 107:00

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 12:27
Schemahandläggare redigerade 10 juli 06:27

[{u'user_id': u'u1jmvvst', u'user_name': u'Amal Mohammed Amal Lahlou', u'user_id': u'u1jmvvst', 'user_acronym': u'lahlou'}]

Schemahandläggare redigerade 20 augusti 10:27

FreTisdag 96 november 2018 kl 108:00 - 102:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
Feedback Nyheter