Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 20 februari 15:47

TorsFredag 267 april 2018 kl 15:00 - 17:00

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 15 februari 11:07

Tiorsdag 27 febru1 maris 2018 kl 13:00 - 15:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 6 februari 10:07

TorsFredag 89 februari 2018 kl 15:00 - 17:00

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdfc6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 6 februari 09:07
 
Schemahändelse FX-komplettering, 23 februari 2018 10:00
Ändrades av schemahandläggare 6 februari 08:25
Visa fler liknande händelser (1)
Januari 2018
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 18 januari 10:05

Torsdag 8 februari 2018 kl 0815:00 - 107:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364c1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 9 januari 10:02

TorsMåndag 126 april 2018 kl 10:00 - 12:00

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 9 januari 10:02

TorsMåndag 126 april 2018 kl 15:00 - 17:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 03:03
Schemahandläggare redigerade 8 januari 10:22

TorsMåndag 252 januari 2018 kl 108:00 - 102:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de316936234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4

 
Feedback Nyheter