Chemistry for Technical Preparatory Year I

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurssidan Kemi för basår I

Sidan används för att delge kursmaterial och information. Studenter kan också använda diskussionsforum för att hjälpa varandra men vill man nå oss lärare gör man det i klassrummet eller via mail. Varje år gör vi en specifik sida för just det årets kurs i Canvas.

Vänligen
Sara Sebelius, Anniina Vihervaara och Martina Lahmann

Gå in på kursens sida i Canvas:

https://canvas.kth.se/courses/39538

Teachers

Feedback News