Kemi för basår I

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till kurssidan Kemi för basår I

Sidan används för att delge kursmaterial och information. Studenter kan också använda diskussionsforum för att hjälpa varandra men vill man nå oss lärare gör man det i klassrummet eller via mail. Varje år gör vi en specifik sida för just det årets kurs under Allmänt.

Vänligen
Amal Lahlou och Sara Sebelius

Kurs-PM

Preliminär kemiplanering (TBASA-AV och TBASA-BV period 2)

Preliminär kemiplanering (TBASA-BV)

Kurslitteratur

Kurskompendium (TBASA-AV)

Kurskompendium (TBASA-BV)

Strukturisomerer, diener och dioler

Mer organisk kemi

Klasslistor med e-post i Canvas

.

Länk till schema

Sök schema (TBASA-AV/-BV)

Tentaschema

.

Facit tenta kemi för basår 2016-05-04

Facit omtenta kemi för basår 2016-08-09

Facit KS kemi för basår 2016-10-10

Facit tenta kemi för basår 2016-11-28

Facit omtenta kemi för basår 2017-01-16

Facit KS kemi för basår 2017-02-27

Facit tenta kemi för basår 2017-05-08

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 21 aug 08:00-12:00 Omtenta Plats: T61, T55
Feedback Nyheter