Kursdata & kursanalys


För att se hela tabellen tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn.

Med "---^^---" avses "uppflyttningstecken"

Kursomgång Examinator och kursansvarig Obligatorisk inom program (period och år) CDIO-moment som ingår i kursen Andra programmoment som ingår i kursen Form av examination och när den utförs Antal reg. studenter Examinationsgrad; av aktiva (totalt) vid första ex-tillfället. Betygsfördelning. Senare ex-grad kan dessutom anges. Förändringar som införs i årets kurs (exempel fr kursanalys) Kursanalys (ladda upp dokumentet)
VT18 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P4)

LAB1 (P4)

164

28,9 %

Betygsfördelning vt18

Svårare tentamen

Kursutvärdering vt18

Kursanalys vt18

HT17 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P2)

LAB1 (P2)

164

48,2 %

Betygsfördelning ht17

Mer studentaktivitet

Kursutvärdering ht17

Kursanalys ht17

HT16 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P2)

LAB1 (P2)

158

65,8 %

Betygsfördelning ht16

Utökad organkemidel

Kursutvärdering ht16

Kursanalys ht16

Feedback Nyheter