Kursdata & kursanalys


För att se hela tabellen tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn.

Med "---^^---" avses "uppflyttningstecken"

Kursomgång Examinator och kursansvarig Obligatorisk inom program (period och år) CDIO-moment som ingår i kursen Andra programmoment som ingår i kursen Form av examination och när den utförs Antal reg. studenter Examinationsgrad; av aktiva (totalt) vid första ex-tillfället. Betygsfördelning. Senare ex-grad kan dessutom anges. Förändringar som införs i årets kurs (exempel fr kursanalys) Kursanalys (ladda upp dokumentet)
VT20 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P4)

LAB1 (P4)

124
HT19 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P2)

LAB1 (P2)

188 56,8 %

Problemlösning i små grupper

Längre skrivtid på KS

Kursanalys ht19
VT19 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P4)

LAB1 (P4)

114 61,1 % ... Kursanalys vt19
HT18 Amal Lahlou TBASA ... ...

TENA (P2)

LAB1 (P2)

VT18 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P4)

LAB1 (P4)

113

28,9 %

Betygsfördelning vt18

Svårare tentamen

Kursutvärdering vt18

Kursanalys vt18

HT17 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P2)

LAB1 (P2)

164

48,2 %

Betygsfördelning ht17

Mer studentaktivitet

Kursutvärdering ht17

Kursanalys ht17

HT16 Sara Sebelius TBASA ... ...

TENA (P2)

LAB1 (P2)

158

65,8 %

Betygsfördelning ht16

Utökad organkemidel

Kursutvärdering ht16

Kursanalys ht16

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Sara Sebelius changed the permissions 27 February 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News