Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 35 2017 Visa i Mitt schema

Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema / kursens schema (eller där du gjort schemaexport) för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Tis 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T3
Tis 29 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T54
Ons 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T55
Ons 30 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T55
Tors 31 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T54
Tors 31 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T55
Vecka 36 2017 Visa i Mitt schema
Mån 4 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T3
Mån 4 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T61
Ons 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T63
Ons 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T67
Tors 7 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2017 TIELA
Laboration
Plats: T62
Vecka 37 2017 Visa i Mitt schema
Mån 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T2
Mån 11 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T53
Tis 12 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T4
Ons 13 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T63
Tors 14 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T61
Tors 14 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T61
Vecka 38 2017 Visa i Mitt schema
Mån 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T4
Mån 18 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T61
Ons 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T4
Ons 20 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T63
Tors 21 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2017 TIELA
Laboration
Plats: T41
Vecka 39 2017 Visa i Mitt schema
Mån 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T55
Mån 25 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T55
Ons 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T54
Ons 27 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T53
Tors 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T54
Tors 28 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T54
Vecka 40 2017 Visa i Mitt schema
Tors 5 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T2
Tors 5 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T63
Vecka 41 2017 Visa i Mitt schema
Ons 11 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TIELA
Föreläsning
Plats: T54
Ons 11 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2017 TIELA
Övning
Plats: T55
Fre 13 okt 08:00-17:00 Laboration
HT 2017 TIELA
Laboration
Plats: T41
Vecka 43 2017 Visa i Mitt schema
Mån 23 okt 08:00-17:00 Laboration
HT 2017 TIELA
Laboration
Plats: T41
Tors 26 okt 14:00-16:00 Tentamen
HT 2017 TIELA
Tentamen Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T53, T54, T55, T61, ...
Anmärkning: Ten 1
Fre 27 okt 08:00-13:00 Tentamen
HT 2017 TIELA
Tentamen Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3, T4, T41, T61, ...
Anmärkning: Ten 2
Feedback Nyheter