Degree Project in Medical Technology, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till examensarbetet!

Examensarbetet är den avslutande och viktigaste kursen i din utbildning. Här kombinerar du allt du lärt dig under utbildningen för att visa att du kan arbeta ingenjörsmässigt och utföra ett uppdrag som du fått av en extern aktör som ett företag, en vårdinrättning eller en forskningsenhet på ett universitet eller högskola.

På den här sidan finns ett antal dokument som du kan ha nytta av inför, under och i avslutningen av ditt examensarbete.

Vad är ett examensarbete

Inför examensarbetet

Anmälningsblankett till examensarbete

Riktlinjer för examensarbeten på STH

Förslag till rapportstruktur

Mål för Högskoleingenjörsexamen

Bedömningsmall

Mer detaljerade anvisningar om kursanmälan etc. kommer efter sommaren. Har du frågor vänd dig till examinator Mats Nilsson (mats@sth.kth.se).

Teachers

Feedback News