Leading Organisational Change and Health

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Förändringsledning, hälsa, arbetsorganisation HN2007!

Kurswebben är alltid öppen för studenter. Som student kan du bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter och lärare. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News