Lektion  vecka 4

Repetition av algoritmer på listor och träd.

Hemuppgift, unsort_degree.

Ackumulerade parametrar.

naive reverse.

quicksort.

Effektivare reverse med ackumulerande parametrar.

Differensstrukturer (difflistor)

Differenslistor är en representation av sekvenser.

append med difflistor görs utan rekursion. Endast en unifiering. Mycket effektivt!

append_dl(A-B,B-C,A-C).

Hur man implementerar reverse, quicksort etc., med difflistor som intermediär struktur.

flatten för att "platta ut" listor kan göras effektiv med difflistor. (hemuppgift).

Att implementera köer med difflistor.

FIFO-kön har två operationer, enqueue och dequeue för att sätta in ett element sist

respektive ta bort första elementet i difflistan.

Hur fungerar difflistorna?