Operating Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen ID2200 har ersatts av ID1200. Innehållet i kurserna ID2200 och ID1200/06 är till största delen identisk och det materiel som används i ID2200 hittas bäst där eftersom det kommer att uppdateras kontinuerligt.

Examination för ID2200 i versionen med 6hp tentamen ges sista gången i januari 2019. Examination med tentamen a 3.8hp och labb 2.2hp ges inte längre.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News