Föreläsning

Time: Tuesday 16 September 2014 at 15:00 - 17:00 2014-09-16T15:00:00 2014-09-16T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014 TSEDM

Location: Ka-Sal C

Activity: Lecture

Student groups: TEBSM_1, TEBSM_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 9 April 2014
Scheduling staff edited 22 April 2014

Torisdag 9 okto16 september 2014 kl 105:00 - 127:00

Ka-205302

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 29 August 2014

Ka-302Sal C

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-29 16:04

Tags: None so far.

Feedback News