Avancerade områden inom distribuerade system

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

The Course Objective

The objective of the course is to deeper understand and study the behavior of the networks arising within Distributed Systems. In particular, the course will focus on the concepts of graph theory which will allow to explain the connectivity and dynamics of many real world networks. The course will also cover the topics of Distributed Data Management, Large Graph Processing, Publish/Subscribe Systems, Navigable Small-World Overlays.

The students will also learn how to read and review a scientific paper. The students will have to make one presentation based on a recent research paper.

Course Leaders

Teaching Assistants

Evaluation

  • Mid-term 50%
  • Presentation/Reviews/Homeworks 50%

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter