Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omtenta

Time: Tuesday 19 August 2014 at 09:00 - 13:00 2014-08-19T09:00:00 2014-08-19T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Electrical Principles (IF1330)

Location: Ka-304

Activity: Re-exam

Student groups: TIEDB_1

Scheduling staff created event 15 May 2014
commented 18 August 2014

Vet du William om omtentan sker i Kista eller på Campus på vallhallavägen sen vi flytta? Har nämligen inte fått någon information om vilken sal vi ska vara i.

Hälsningar Simon

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-05-15 15:42

Tags: None so far.