Välkomna till kursstarten  måndag 19/3 2012 i sal 431 FORUM-huset Kista.

All information finns på kurswebben! Planera ditt arbete, bland annat behöver Du klara av kunskapskontroller för att få laborera!

"Du som valt en elektroteknisk inriktning måste ju vara den som förstår de elektriska fenomenen. Ingen annan yrkesgrupp får lära sig våra överslagsmässiga beräkningsmetoder för elektriska kretsar. Du får vara beredd på att vara den som förklarar för andra hur man praktiskt kan se på de elektriska fenomenen."

Mycket nöje!

/william