Internetworking

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Do not post anything here as the course responsible/teacher will not read postings related to the course on KTH Social. Send e-mail to the course responsible/teacher if you have questions, comments, etc. regarding this course.

Students should take IK1552 rather than IK1550 (IK1550 is no longer offered). Additionally, the pages for IK1552 will be updated, while the pages of IK1550 will not be updated further (as of 2015.04.07).

It is no longer possible to register for IK1550, students should instead register for IK1552.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News