Organic Chemistry, Basic Concepts and Practice

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till

KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik

Kursen skall ge en stark introduktion till organisk kemi. Den som klarat kursen skall också ha en adekvat och komfortabel bas för att ta sig vidare med högre kurser i organisk kemi och kurser i angränsande områden framför allt biokemi, polymerkemi och fysikalisk kemi. Tonvikten är lagd på att skapa god förståelse för organisk-kemiska principer och reaktioner.

OBS! Den här kursen kommer att ges på lärandeplattformen CANVASFör att få tillgång till kursmaterialet i Canvas måste du registrera dig på kursen (via webben) eller via kursexpeditionen.

Obs! Torsdagen den 16 januari är första lappskrivningen, dvs. en dag efter första föreläsningen. Denna lappskrivning kommer att ta upp nomenklatur, substansklasser och funktionella grupper. Dokument med substansklasser finns under fliken "Filer" i Canvas.

Teoridelen:

Innehåll: Kursens schema omfattar: 9-10 x 2 h föreläsningar, 7 x 2 h salsövningar, 4 x 1 h prelabs, 5 x 6 h laborationer och en tenta om 5 h.

Föreläsningarna avser att belysa centrala begrepp inom organisk kemi och samtidigt förmedla en överblick. Målsättningen är främst att belysa svårare avsnitt av materialet. För att få ut maximalt av föreläsningarna är det bra att förbereda sig innan. Observera! Långtifrån allt viktigt i kursboken kommer att behandlas under föreläsningarna. 

Övningarna är menade att vara just övningar, d. v. s. en avsevärd vikt ligger på egenarbete – ”learning by drawing”. Samma illustrerande exempel tas upp i grupperna, och avsikten är att du skall lära dig behandla organiska ämnen och reaktioner i grafisk form. I början på varje övning kommer Ni att ha möjlighet att skriva en lappskrivning som är bonusgrundande till tentamen (från Fx). 

Se fliken övningar i CANVAS för mer information.

Laborationsdelen

Laborationskursen avser att göra dig förtrogen med grundläggande laborationstekniska moment och handgrepp i organisk kemi samt att handfast exemplifiera föreläsningar, övningar och bokens text. Laborationskursen omfattar grunderna i praktiskt laboratoriearbete och utförs individuellt av varje deltagare.

Läs noga de instruktioner kring labbet i laborationskompendiet!

Grön kemi är en del av Hållbar utveckling och innebär i stora drag att vi ska utveckla kemiska processer som är energi- och materialeffektiva och minimerar  miljöpåverkan. Se labb-kompendiet och fliken Green Chemistry.

Examination sker genom att:

a) din aktivitet på labbet och din labbjournal och laborationsrapport godkänts av din labbassistent och

b) genom att du klarat din skriftliga sluttentamen.

Välkomna!

Peter Dinér (kursansvarig, diner@kth.se).

Teachers

Feedback News