Grundläggande programmering med teknikdidaktisk eller matematikdidaktisk inriktning, för lärare i grundskolan 7-9

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Kursen Grundläggande programmering med teknikdidaktisk eller matematikdidaktisk inriktning ger lärare verksamma i grundskolan kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån Skolverkets styrdokument inom matematik och teknik för årskurs 7-9. Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet och Vetenskapens Hus.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller, se Skolverkets webbplats. Grundkravet är att kursdeltagaren ska vara verksam som lärare i den svenska skolan och att huvudmans eller rektor har godkänt deltagandet. De lärare som undervisar i grundskolans åk 7-9 är prioriterade i urvalet. Lärare som undervisar i andra skolformer kan i mån av plats antas till kurserna. Att läraren nu undervisar i matematik och/eller teknik rekommenderas och dessa har förtur vid ev. urval. Kursdeltagaren ska även ha huvudmannens godkännande.

Kursen ges i deldistansform, med mellan fyra till sex obligatoriska träffar på KTH. Två didaktiska inriktningar finns för kursen, en mot matematik och en mot teknik. Inriktning väljs vid kursanmälan, se nedan. Om det blir för få deltagare i någon av inriktningarna kan denna komma att ställas in.

Kursdeltagaren behöver själv kunna installera de program som behövs för kursen (alternativt se till att de blir installerade på datorn) och förväntas även att ha den digitala färdigheten att själv kunna hantera och lösa de problem som uppstår kring installation och liknande. Inom ramen för kursen finns inte möjlighet att få support kring sådana frågor eller problem.

Planerad kursstart är slutet på februari eller början på mars. Kursen kommer gå på kvartsfart och ha uppehåll under sommaren och därför även sträcka sig in under nästan halva höstterminen. Träffarna på KTH kommer att styras till måndagar i så stor mån det är möjligt.

Då kursen går på kvartsfart så måste deltagarna räkna med att lägga ner i genomsnitt 10 timmar per vecka, fördelat på programmeringsövningar, seminarier, litteraturstudier m.m. Det är svårt att klara studier på kvartsfart utöver en vanlig lärartjänst med undervisning på heltid. Nedsättning i den egna undervisningen rekommenderas under den tid då kursen pågår. Förkunskaper som kan rekommenderas är motsvarande de som finns beskrivna i kursplanen för KTH-kursen DD101N eller den webbkurs från Skolverket som är planerat att släppas i April. Tyvärr är just dessa två kurser inte möjliga att gå innan kursstart, men de ger en hänvisning om bra förkunskaper.

För anmälan, följ en av länkarna nedan 

Anmälan till kursen med matematikdidaktiskt inriktning, klicka här

Anmälan till kursen med teknikkdidaktiskt inriktning, klicka här 

Anmäl dig senast den 14/2 - 2019.

Kontaktperson: Fredrik Enoksson <fen@kth.se>

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter