Technology for Teachers, Grade 7-9, 45 Credits (1-45). Part of Lärarlyftet II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen LL219U Teknik för lärare ersätts från och med höstterminen 2020 av kursen LL1370 Teknik för lärare.

Informationen om den nya kursen har tyvärr blivit försenad, men kommer inom kort.

Ansökningstiden pågår till och med 15 maj

Teknik är det senast införda obligatoriska ämnet i grundskolan och bristen på behöriga lärare är stor. Kursen Teknik för lärare åk 7-9 är en fortbildningskurs för utbildade grundskollärare som vill bli behöriga att undervisa i ytterligare ett ämne. Den finansieras via Lärarlyftet II, ett fortbildningsprojekt som administreras av Skolverket.

Teknik för lärare omfattar 45 hp och läses på halvfart under tre terminer. Innehållet är både tekniskt och teknikdidaktiskt. Institutionen för lärande vid ITM-skolan ansvarar för kursen, men använder experter från andra skolor och avdelningar för att undervisa i de rent tekniska delkurserna.

Teknik för lärare består av följande delkurser:

 • Introduktion till grundskolans teknikämne (7,5 hp)
 • Design och produktframtagning (7,5 hp)
 • Industriella system (7,5 hp)
 • Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv (7,5 hp)
 • Elektroteknik (4 hp)
 • Programmering (3,5 hp)
 • Experiment, modeller och simulering i teknikundervisningen (7,5 hp)

Då kursen ingår i projektet Lärarlyftet II gäller speciella behörighetsvillkor. Bl.a. måste man ha lärarexamen, vara anställd som lärare och ens skolhuvudman måste medge att man går kursen.

Mer information

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News