Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursdata & kursanalys

Kursdata & kursanalys (Gemensamt för MG2028 & MG2128)

Nedanstående kursdata och kursanalyser och motsvarande för kursomgångar efter 2019 hittar du framöver under rubriken Kursens utveckling på de nya kursinformationssidorna för MG2028 respektive MG2128 i Kurs- och programkatalogen.

Här hittar du viktiga kursdata, exempelvis ansvarig lärare, för vilka kursen ges, antalet studenter, examinationsgrad och förändringar som gjorts. För obligatoriska kurser beskrivs även hur kursen anpassas till utbildningsprogrammet vad gäller CDIO eller andra moment.

Du kan också hitta kursanalyser där kursansvarig lärare diskuterar hur kursen fungerar utifrån kursenkäter, kursnämndsmöten och/eller andra erfarenheter under kursens gång. Förslag till förändringar inför nästa kursomgång ges också.

Kursenkät med statistik HT14

Kursanalys HT14

Kursenkät med statistik HT15

Kursanalys HT15

Kursenkät med statistik HT16

Kursanalys HT16

Kursenkät med statistik HT17

Kursanalys HT17

Kursenkät med statistik HT18

Kursanalys HT18

Kursenkät med statistik HT19

Kursanalys HT19

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Lars Wingård changed the permissions 3 January 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.