Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursutveckling

Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa. Två huvuddelar ingår: Kursdata & kursanalys samt Kurs-PM.

Kursdata & kursanalys (Gemensamt för MG2028 & MG2128)

Här hittar du viktiga kursdata, exempelvis ansvarig lärare, för vilka kursen ges, antalet studenter, examinationsgrad och förändringar som gjorts. För obligatoriska kurser beskrivs även hur kursen anpassas till utbildningsprogrammet vad gäller CDIO eller andra moment.

Du kan också hitta kursanalyser där kursansvarig lärare diskuterar hur kursen fungerar utifrån kursenkäter, kursnämndsmöten och/eller andra erfarenheter under kursens gång. Förslag till förändringar inför nästa kursomgång ges också.

Kursenkät med statistik HT14

Kursanalys HT14

Kursenkät med statistik HT15

Kursanalys HT15

Kursenkät med statistik HT16

Kursanalys HT16

Kursenkät med statistik HT17

Kursanalys HT17

Kursenkät med statistik HT18

Kursanalys HT18

Kurs-PM (historik - Gemensam för MG2028 & MG2128)

Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar.
Den är en detaljering av kursplanen (som bl. a. beskriver kursens syfte och lärandemål).

Kurs-PM HT08      Betygskriterier HT08

Kurs-PM HT09      Betygskriterier HT09

Kurs-PM HT10      Betygskriterier HT10

Kurs-PM HT11      Betygskriterier HT11

Kurs-PM HT12      Betygskriterier HT12

Kurs-PM HT13      Betygskriterier HT13

Kurs-PM HT14      Betygskriterier HT14

Kurs-PM HT15      Betygskriterier HT15

Kurs-PM HT16      Betygskriterier HT16

Kurs-PM HT17      Betygskriterier HT17

Kurs-PM HT18      Betygskriterier HT18

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Lars Wingård changed the permissions 3 January 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.