Degree Project in Vehicle Engineering, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Till dig som läser SA105X vårterminen 2016:
För information om kursen, modulerna och schema, se https://www.kth.se/social/course/SA115X/

Denna kurs består utav en projektdel omfattande c:a 7 veckors heltidsarbete samt tre mindre moduler, motsvarande c:a 1 veckas heltidsarbete vardera.

Kursinformation

Institutionen står för handledning och all information som gäller själva projektdelen. Kursen rapporteras i sin helhet med 15 hp när alla delar i kandidatarbetet inklusive modulerna är godkända. Betygsskala för kursen är A, B, C, D, E, F. Grund för betyg på kursen är enbart projektdelen, modulerna examineras med P/F.

Studenter som har påbörjat studierna H07-H14 kan anmäla om att få utföra examensarbete med betygsskalan A-F (graderat betyg). Anmälan ska göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Teachers

Feedback News