News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2016
under
VT 2016 TCOMK1
Scheduling staff created event 6 July 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

Scheduling staff edited 18 May 2016

D1, D32, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, M38

commented 1 June 2016

How do I find where the exam takes place?

 
April 2016
under
VT 2016 TCOMK1
Scheduling staff created event 30 September 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 7 April 2016

TisMåndag 109 maj 2016 kl 130:00 - 152:00

Ka-304210

 
under
VT 2016 TCOMK1
Scheduling staff created event 30 September 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 7 April 2016

TisMåndag 265 april 2016 kl 13:00 - 15:00

Ka-2304

 
Feedback News