Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-210
Note: .
Wed 30 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-210
Wed 30 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-308
Week 14 2016 Show in My Schedule
Mon 4 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Tue 5 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Wed 6 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-210
Thu 7 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-210
Fri 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Fri 8 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-304
Week 15 2016 Show in My Schedule
Mon 11 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Tue 12 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-210
Tue 12 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-210
Wed 13 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-304
Thu 14 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-304
Thu 14 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-210
Week 16 2016 Show in My Schedule
Wed 20 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-204
Thu 21 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-204
Thu 21 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-208
Week 17 2016 Show in My Schedule
Mon 25 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-304
Wed 27 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Wed 27 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-304
Week 18 2016 Show in My Schedule
Mon 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-208
Wed 4 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Wed 4 may 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-308
Week 19 2016 Show in My Schedule
Mon 9 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-210
Wed 11 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-204
Wed 11 may 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-304
Week 20 2016 Show in My Schedule
Tue 17 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-308
Wed 18 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 TCOMK1
Lecture Teachers: Maurice Duits
Location: Ka-303
Wed 18 may 13:00-15:00 Övning
VT 2016 TCOMK1
Exercise
Location: Ka-304
Week 22 2016 Show in My Schedule
Thu 2 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2016 TCOMK1
Examination
Location: D1, D32, D34, D35, ...
1 comments
Feedback News