Ändring av kursplan

Vecka 4

F10: Taylorpolynom, kapitel 4.9-4.10

F11: Extremvärde problem, kapitel 4.1-4.5

F12: Kurv-ritning, kapitel 4.6-4.8

Kapitlerna 4.1-4.8 blir behandlad som om det vore repetition. Kapitel 4.9-4.10 är nytt, och innehåller mycket centrala begrepp. Jag kommer eventuellt att också använda något av föreläsning F11 om Taylopolynom. Och, om jag hinner så påbörjas kapitel 5.4 under F12.

F12: Integral, kapitel 5.4-5.5. (Vi blev klara med kapitel 4 under F11).

Vecka 5

F13: Riemann summor, variabelsubstitution. Kapitel 5.1-5.3 och 5.6-5.7.

F14: Integrationstekniker. Kapitel 6.1-6.2.

F15: Generaliserade integraler. Kapitel 6.3+6.5.

Vecka 6

F16: Tillämpningar av integraler. Kapitel 7.1-7.2.

F17: Tillämpningar av integraler, kurvor. Kapitel 7.3+8.2.

F18: Serier. Kapitel 9.1-9.2.

Vecka 7

F19: Serier. Kapitel 9.3.

F20: Tentamen 2016.06.10.

F21: Tentamen 2016.03.22.

Feedback News