Valda ämnen i matematik II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Topics in combinatorics

This course is on various methods in combinatorics. The course is divided into two blocks. The first block is focused on exact methods such as bijective proofs and generating functions, while the second block covers methods from linear algebra, probability theory and discrete Fourier analysis. 

Combinatorics concerns the study of finite or countable structures. One is interested in exact results such as counting the objects of a given kind in a structure or finding optimal objects in a structure, but also in estimating the number of objects or proving the existence of certain objects in a structure. Examples of structures in this course are graphs, finite groups, permutations, lattices, partitions and lattice paths.

Please remember to register for the written exam for Module 4 by 15 May; see the page Examination.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter