Mathematical Methods in Physics, Additional Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

VT2019: 

190516: If you had planned to write the exam on the day which now has been removed, and this brings you into trouble please, you are welcome to send me an email (langmann"at"kth.se), explain shortly your situation, and I will try to find a solution. 

190507 (Edwin Langmann added): If you want to only write the exam in SI1142, please write Part 1 in the SI2360 exam on Wednesday 29 May 08:00-13:00. (The separate SI1142 exam on another day was scheduled by mistake, and when we discovered this mistake it was too late to remove it. If you already registered for this separate SI1142 exam, please unregister. Thank you!!) 

Please note that SI1142 is now part of SI2360. Current course info is on the SI2360 canvas page.

We were informed that students registered for SI1142 cannot access the SI2360 canvas page. We sent a request to make this possible, but since it might take some time to fix this problem we put out the most important info about the course on the  SI2360 KTH social page  (which is accessible to all KTH students). 

Please note also that there no longer are exercise classes in SI1142 (they were scheduled by mistake). 

Välkommen till SI1142

Kursen Fysikens Matematiska Metoder, tilläggskurs (SI1142) riktar sig till studenter som läst SI1140 eller motsvarande. Vi kommer att gå djupare in på grunderna till den moderna teoretiska fysiken och införa den formalism som är nödvändig för att enklare ta steget från klassisk mekanik till kvantmekanik.

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom vektor- och tensoranalys med allmänna koordinatsystem.
  • Fördjupning inom lagrangemekanik och Noethers sats.
  • Introduktion till Hamiltons formulering av mekaniken.

Canvas

Kursomgångens (VT17) information har flyttat till Canvas. Registrerade studenter kommer att få en inbjudan att delta i kursens Canvas-aktivitet.

Teachers

Feedback News