Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till SI1142

Kursen Fysikens Matematiska Metoder, tilläggskurs (SI1142) riktar sig till studenter som läst SI1140 eller motsvarande. Vi kommer att gå djupare in på grunderna till den moderna teoretiska fysiken och införa den formalism som är nödvändig för att enklare ta steget från klassisk mekanik till kvantmekanik.

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom vektor- och tensoranalys med allmänna koordinatsystem.
  • Fördjupning inom lagrangemekanik och Noethers sats.
  • Introduktion till Hamiltons formulering av mekaniken.

Canvas

Kursomgångens (VT17) information har flyttat till Canvas. Registrerade studenter kommer att få en inbjudan att delta i kursens Canvas-aktivitet.

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 19 mar 13:00-15:00 Föreläsning Plats: FP41

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter