Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 43 2012 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 22 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Tue 23 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Fri 26 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Week 44 2012 Show in My Schedule
Tue 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FR4
Wed 31 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Thu 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Fri 2 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Week 45 2012 Show in My Schedule
Tue 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Tue 6 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Wed 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Wed 7 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Thu 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FR4
Fri 9 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Week 46 2012 Show in My Schedule
Tue 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Tue 13 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Wed 14 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2012, 50308
Test
Location FB51, FB52, FB53, FB54, ...
Thu 15 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Fri 16 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Week 47 2012 Show in My Schedule
Tue 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FR4
Wed 21 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Thu 22 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FR4
Fri 23 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Week 48 2012 Show in My Schedule
Tue 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FR4
Wed 28 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Thu 29 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FD5
Fri 30 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Week 49 2012 Show in My Schedule
Tue 4 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50308
Lecture
Location FR4
Wed 5 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Thu 6 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50308
Exercise
Location FB53, FB54
Thu 6 dec 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2012, 50308
Math workshop
Location FB53
Week 50 2012 Show in My Schedule
Thu 13 dec 08:00-13:00 Tentamen.1
HT 2012, 50308
Tentamen.1
Location FA32, FB53, FB54, FB55, ...
Feedback News