Beräkningsfysik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

The course gives an introduction to a new area of science, that of computational physics and chemistry, and should be of interest for everyone who wants to be able to analyze complex real-life problems. This course is intended for fourth year undergraduate and beginning graduate students in physics, chemistry, engineering etc. Realistic problems involving complex systems (interacting many particle systems, chemical or biological molecules, etc.) are often not possible to solve with elementary methods, as taught in basic courses. These problems are very difficult and challenging, and are often incompletely understood. Progress often relies on computer simulation, and the computer revolution has led to an explosion of activity in this field. The ideas and techniques presented in this course will open new ways of looking at complex systems, and introduce extremely powerful methods to study them. The course will be given in English.

General aims

  • To understand and be able to do modeling at different levels of detail that is suitable for solution by computational techniques

  • To understand the strength and limitations of different computational techniques as compared to analytical methods

  • To write and test simple simulation programs and run or modify existing more complicated programs

  • To critically judge and evaluate results from the programs and results published in the literature

Prerequisites

Some background in thermodynamics, statistical mechanics and quantum mechanics and familiarity with computers and computer programming.

Course Plan

The content of the lectures can be found here

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter