Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2015 Show in My Schedule
Tue 20 jan 15:00-17:00 Course Introduction
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Wed 21 jan 13:00-15:00 Quantum Optics - Lecture 1
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Sections 1-4 in the quantum optics notes (Dirac PM)

Fri 23 jan 10:00-12:00 Quantum Optics - lecture 2
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Sections 5-7 in the quantum optics notes (Dirac PM)

Week 5 2015 Show in My Schedule
Mon 26 jan 13:00-15:00 Quantum Optics - lecture 3
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Sections 8-10 in the quantum optics notes (Dirac PM)

Wed 28 jan 10:00-12:00 Photonics - lecture 1
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FD41

Rays and beams

Fri 30 jan 10:00-12:00 Photonics - lecture 2
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31

Optical resonators

Week 6 2015 Show in My Schedule
Mon 2 feb 10:00-12:00 Photonics - lecture 3
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FD41

Optical waveguides

Wed 4 feb 10:00-12:00 Quantum Optics - lecture 4
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Sections 11 in the quantum optics notes (Dirac PM)

Fri 6 feb 10:00-12:00 Quantum Optics - lecture 5
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Sections 12-13 in the quantum optics notes (Dirac PM)

Week 7 2015 Show in My Schedule
Mon 9 feb 10:00-12:00 Quantum Optics - lecture 6
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Contemporary research

Wed 11 feb 13:00-15:00 Photonics - lecture 4
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB55

Light-matter interactions

Thu 12 feb 13:00-15:00 Photonics - lecture 5
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Lasers

Week 8 2015 Show in My Schedule
Mon 16 feb 10:00-12:00 Photonics - lecture 6
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Advanced topic

Tue 17 feb 13:00-15:00 Photonics - lecture 7
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Modulators

Wed 18 feb 10:00-12:00 Photonics - lecture 8
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31

Nonlinear Optics

Week 9 2015 Show in My Schedule
Mon 23 feb 10:00-12:00 Photonics - lecture 9
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31

Nonlinear Optics

Tue 24 feb 13:00-15:00 Photonics - lecture 10
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21

Advanced topic

Wed 25 feb 10:00-12:00 No lecture
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31
Week 12 2015 Show in My Schedule
Fri 20 mar 08:00-13:00 Final exam
VT 2015
Examination
Location: FB55
Feedback News