Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2015 Show in My Schedule
Tue 20 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Wed 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Fri 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Week 5 2015 Show in My Schedule
Mon 26 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Wed 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FD41
Fri 30 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31
Week 6 2015 Show in My Schedule
Mon 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FD41
Wed 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Fri 6 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Week 7 2015 Show in My Schedule
Mon 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Wed 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB55
Thu 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Week 8 2015 Show in My Schedule
Mon 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Tue 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Wed 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31
Week 9 2015 Show in My Schedule
Mon 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31
Tue 24 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FE21
Wed 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FA31
Feedback News