Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Thu 31 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Fri 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 14 2016 Show in My Schedule
Mon 4 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016
Exercise Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Wed 6 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture
Location: FA32
Thu 7 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 15 2016 Show in My Schedule
Mon 11 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016
Exercise Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB53
Wed 13 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture
Location: FB54
Thu 14 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 16 2016 Show in My Schedule
Mon 18 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2016
Exercise Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Wed 20 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture
Location: FB54
Week 17 2016 Show in My Schedule
Mon 25 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Wed 27 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2016
Exercise Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 18 2016 Show in My Schedule
Mon 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture
Location: FB54
Wed 4 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Week 19 2016 Show in My Schedule
Mon 9 may 13:00-15:00 Övning
VT 2016
Exercise
Location: FB54
Wed 11 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Week 20 2016 Show in My Schedule
Mon 16 may 13:00-15:00 Övning
VT 2016
Exercise
Location: FB54
Week 22 2016 Show in My Schedule
Tue 31 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2016
Examination
Location: FB52, FB54
Feedback News