Cellular Biophysics I

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Note! All specific information about the course is available in Canvas:

https://kth.instructure.com/courses/4059

In this course we attempt to describe with equations the transport properties of biological cells. For this purpose one needs to learn which molecules can be transported across cellular membranes and which mechanisms are used for this transport.

Based on this knowledge, one should be able to choose the relevant mathematical models to describe the transport of water and solutes within the cells and through the cellular membranes. This would allow us to predict how water and solute homeostasis of the cells, as well as the membrane potential, are affected by the cell microenvironment.

We will test some of these predictions in our laboratory, by running confocal microscopy based measurements in living cells and analyzing the real measurement data.

Teachers

Feedback News