Biomedicine for Engineers

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Biomedicine for Engineers

- is designed as a crash course that covers a number of topics in cell biology and physiology. The main purpose is to enable the students, in their future professional practice, to successfully communicate with their colleagues that have a biomedical background.
- is to a big extent a reading course. The students are supposed to read considerable amount of material, the lectures will help to organize the material.

This course is an extended version of another course, SK2530 Introduction to Biomedicine. The two courses are given in parallel in the study period 1 (August-October). SK2530 is concluded by a written exam in October. SK2531 continues further during the study period 2 (October-December) and is concluded by a written exam in January.

This course can be taken by PhD students, with the course code FSK3531. Formal requirements for the PhD students are listed here.

Teachers

Feedback News