Årskurs 1, Studio 2 - 2016-17

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Medveten arkitektur – Skikt, gränser och betydelser

Studiolärare: FREDRIK STENBERG, ELIN STRAND RUIN & TOBIAS BERNSTRUP 

Studio 2 har som övergripande tema att undersöka och utveckla ett personligt formspråk och förhållningssätt som utgår från t.ex. återvunnet material. Vi kommer att studera arkitekturens funktion som gräns, barriär och övergång. Vad sker i övergången mellan innanför och utanför och vad har byggnader för relation till sin omgivning? Genom att dela, skarva och lägga till eller dra ifrån med utgångspunkt i det som redan finns och funnits vill vi att du ska hitta dina verktyg och arbetsmetoder för att utveckla din känsla för rumslighet, funktion och form. Vad betyder det om jag gör si eller så? Lita på din förmåga. Ha kul med arkitektur.

Under året kommer vi att ge er olika material att utgå ifrån och vi kommer att förhålla oss till olika befintliga miljöer. Vi kommer att bygga modeller av secondhandkläder; göra tillägg på återvunna platser, använda texter, lära av existerande ritningar och befintliga byggnader. Detta kommer ta oss med på en gemensam resa där vi experimenterar och utforskar collagets, lapptäckets och kompromissens formspråk. Vi undersöker relationen mellan kroppen och rummet, innanför och utanför. Vi vill diskutera dagsaktuella ämnen så som ökad migration, stängda gränser, krympande offentliga rum, ökande konsumtion och växande sopberg och arkitekturens roll i det.

Vi vill skapa ett öppet klimat i studion där ni uppmuntras till att dagligen dela med er av ert arbete. Ni kommer lära massor av varandra; när ni jobbar, hur ni förvaltar era idéer, hur ni pratar, hur ni ritar, gör bilder, och hur ni på olika sätt använder er av vår samtid och historia. Låna, dela, skarva! Och om det tar stopp - säg till genast, be varandra och oss om hjälp. Det är det vi är här för. Att hjälpas åt.

Året består av tre projekt:

Hösten 2015

P1 - Textil - Transformation - Modell

P2 - Bearbeta ett stycke artificiell natur

Våren 2016

P3 - Addera i miljonprogrammet

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter