Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
CSG-möten 2021Members2020-12-16
Protokoll från mötet 2013-11-28, kallelse till mötet den 12 decemberMembers2016-12-12
Protokoll från mötet den 31 oktober, kallelse till mötet den 28 novemberMembers2016-12-12
Protokoll från mötet den 31 oktober, kallelse till mötet den 14 novemberAdministrators2013-11-14
Protokoll från mötet den 17 oktober, kallelse till CSG-möte den 31 oktoberAdministrators2013-10-31
Protokoll från mötet den 3 oktober, kallelse till planeringsdag + CSG 17 oktober Administrators2013-10-11
Protokoll från mötet den 19 september, samt kallelse till mötet den 3 oktoberAdministrators2013-10-02
Protokoll 3 september, kallelse till 19 septemberAdministrators2013-09-24
Protokoll 22 augusti, kallelse till 3 septemberAdministrators2013-09-01
Protokoll 8 augusti, kallelse 22 augusti 2013Administrators2013-08-08
Protokoll 13 juni, kallelse 8 augusti 2013Administrators2013-08-07
Protokoll 30 maj, kallelse 13 juni 2013Administrators2013-06-03
Protokoll 23 maj, kallelse 30 maj 2013Administrators2013-05-27
Protokoll 2 maj, kallelse 23 maj 2013Administrators2013-05-08
Protokoll 2 maj, kallelse till 23 maj, förslag till höstens sammanträdenAdministrators2014-05-22
Protokoll 18 april, kallelse 2 maj 2013Administrators2013-04-22
Protokoll 4 april, kallelse 18 april 2013Administrators2013-04-08
Protokoll 28 november, kallelse till 13 december 2012Administrators2012-11-28
Kallelse till 28 novemberAdministrators2012-11-27
Protokoll 21 mars, kallelse 4 april 2013Administrators2013-03-25
2020-06-17 Extrainsatt möte med rektor kl. 10:00-11:30Members2020-06-12
2020-06-04Members2020-06-03
200520 - Extrainsatt möte med rektorMembers2020-05-19
2019-12-18Members2019-12-17
2019-12-12 InställtMembers2019-12-06
2020-05-07 - Mötestiden ändrad till kl. 11.15-12.45Members2020-05-07
2019-11-28Members2019-11-26
2020-04-23 CSG Tema skyddskommitté och JMK - INSTÄLLTMembers2020-04-22
2020-04-16Members2020-04-14
2019-11-21 CSG TemaMembers2019-09-13
2020-04-02Members2020-03-30
2019-11-14Members2019-11-25
2020-03-19 - MÖTET INSTÄLLTMembers2020-03-18
2019-10-31Members2019-10-28
2020-03-05Members2020-02-28
2019-10-17Members2019-10-11
2020-02-20Members2020-02-19
2019-10-10 CSG-tema - Ersätter det inställda mötet 2019-09-12Members2019-09-13
2020-02-06Members2020-01-27
2020-01-30 CSG Tema skyddskommitté och JMKMembers2019-12-06
2019-10-03Members2019-09-30
2020-01-23Members2020-01-21
2019-09-12 CSG TemaMembers2019-04-02
2019-09-19 - INSTÄLLT pga arbetsgivarparternas förhinderMembers2019-09-13
2019-09-12 CSG Tema - INSTÄLLT Nytt datum kommerMembers2019-09-06
2020-01-09Members2020-01-02
2019-09-05Members2019-08-26
2019-08-22Members2019-06-26
2019-06-13Members2019-06-13
2019-05-29Members2019-05-29
2019-05-09 CSG TemaMembers2019-04-02
2019-05-16Members2019-05-16
2019-05-02Members2019-04-29
2019-04-16Members2019-04-12
2019-04-04Members2019-03-27
CSG-möten HT 2020Members2020-07-08
2019-03-21Members2019-03-20
CSG-möten VT 2020Members2020-07-08
CSG-möten 2019Members2019-03-05
CSG-möten 2018Members2017-12-11
CSG-möten 2017Members2016-12-11
CSG-möten 2016Members2015-12-16
CSG-möten 2015Members2014-12-12
CSG-möten 2014Members2014-05-22
CSG möten 2013Administrators2013-01-23
2018-12-06Members2018-11-26
Protokoll 7 mars, kallelse 21 mars 2013Administrators2013-03-08
Protokoll från mötet den 24 november samt kallelse till CSG-mötet den 8 december 2016Members2016-12-05
2018-11-22Members2018-11-21
Protokoll 21 februari, kallelse 7 mars 2013Administrators2013-02-26
Protokoll från CSG-mötet den 26 november och kallelse till mötet den 10 decemberMembers2015-12-08
Protokoll från mötet den 10 november och kallelse till CSG-mötet den 24 november 2016Members2016-11-22
Protokoll från mötet den 27 november, kallelse till mötet den 11 decemberMembers2014-12-10
2017-12-07Members2017-12-04
2018-11-08Members2018-10-29
Protokoll från CSG-mötet den 12 november, kallelse till CSG-mötet den 26 novemberMembers2015-11-24
Protokoll från mötet den 13 november, kallelse till CSG-mötet den 27 novemberMembers2014-11-25
Protokoll från mötet den 27 oktober och kallelse till CSG-mötet den 10 novemberMembers2016-11-07
2017-11-23Members2017-11-23
2018-10-25Members2018-10-25
Protokoll från mötet den 13 oktober, kallelse till CSG-mötet den 27 oktoberMembers2016-10-19
Protokoll från mötet den 29 oktober, kallelse till mötet den 12 novemberMembers2015-11-11
Protokoll från mötet den 30 oktober, kallelse till mötet den 13 novemberMembers2014-11-06
2017-11-09Members2017-11-08
2018-10-11Members2018-10-03
CSG-protokoll från 16 oktober samt kallelse till 30 novemberMembers2014-10-23
Protokoll från CSG-mötet den 15 oktober samt kallelse till CSG-mötet den 29 oktoberMembers2015-10-28
Protokoll från mötet den 27 september samt kallelse till mötet den 13 oktober 2016Members2016-10-05
2017-10-24Members2017-10-24
2018-09-27Members2018-09-27
Protokoll från mötet den 1 oktober, kallelse till mötet den 15 oktoberMembers2015-10-15
Protokoll från mötet den 15 september och kallelse till mötet den 27 september 2016Members2016-09-17
Protokoll från mötet den 2 oktober, kallelse till CSG-möte den 16 oktoberMembers2014-10-15
2015-03-12Members2014-12-03
2017-10-12 Planeringsdag + ord. CSG-möteMembers2017-10-12
2018-09-13Members2018-09-12
Protokoll från mötet den 1 september 2016 samt kallelse till CSG-mötet den 15 septemberMembers2016-09-13
Protokoll från mötet den 21 september, kallelse till mötet den 1 oktoberMembers2015-09-22
Protokoll från mötet den 4 september, kallelse till mötet den 2 oktober 2014Members2014-10-01
2014-11-20Members2014-12-03
2017-09-28Members2017-09-27
2018-08-30Members2018-08-25
Protokoll från mötet den 18 augusti och kallelse till mötet den 1 septemberMembers2016-08-24
Protokoll från mötet den 3 september, kallelse till mötet den 21 septemberMembers2015-09-17
Protokoll från mötet den 4 september, kallelse till CSG-tema + CSG den 18 september 2014Members2014-09-09
2014-05-22 Dagordning och tidigare protokollMembers2014-09-05
2017-09-14Members2017-09-07
2018-08-14Members2018-06-18
Protokoll från CSG-mötet den 20 augusti, kallelse till CSG-mötet den 3 september efter temaMembers2015-09-02
Protokoll från mötet den 21 augusti, kallelse till mötet den 4 septemberMembers2014-09-04
Protokoll från mötet den 9 juni och kallelse till mötet den 18 augusti 2016Members2016-08-17
2014-03-13 Dagordning, tidigare protokollMembers2014-09-05
2015-05-21Members2015-05-29
2017-08-31Members2017-08-31
2018-06-14Members2018-06-12
Protokoll från mötet den 26 maj, kallelse till CSG-mötet den 9 juniMembers2016-06-07
Protokoll från mötet den 6 augusti 2015, kallelse till mötet den 20 augusti 2015Members2015-08-19
Protokoll från mötet den 7 augusti, kallelse till CSG-mötet den 21 augustiMembers2014-08-20
2013-09-19 Dagordning med bilagorMembers2014-09-05
2015-03-12Members2015-03-06
2017-08-17Members2017-08-19
2018-05-31Members2018-05-29
Protokoll 1 november, kallelse till 15 novemberAdministrators2012-11-09
Protokoll från CSG-mötet den 11 juni, kallelse till mötet den 6 augustiMembers2015-06-18
Protokoll från mötet den 12 juni, kallelse till mötet den 7 augustiMembers2014-06-13
Protokoll från mötet den 12 maj samt kallelse till mötet den 26 majMembers2016-05-20
2014-11-20Members2014-12-15
2017-06-08Members2017-06-10
2018-05-17Members2018-05-21
Protokoll 14 mars 2013Members2014-09-05
Protokoll 18 oktober, kallelse till 1 novemberAdministrators2012-10-19
Protokoll 24 januari, kallelse 21 februari 2013Administrators2013-02-18
Protokoll från mötet den 13 april och kallelse till nästa CSG-möte den 12 maj 2016Members2016-05-12
Protokoll från mötet den 28 maj samt kallelse till mötet den 12 juniMembers2014-06-09
Protokoll från mötet den 28 maj, kallelse till mötet den 11 juniMembers2015-06-05
2014-09-18Members2014-09-05
2017-05-24Members2017-05-17
2018-05-07Members2018-04-20
Protokoll 11 oktober samt kallelse till 18 oktoberAdministrators2012-10-12
Protokoll 22 november 2012Members2014-09-05
Protokoll från CSG-mötet den 13 maj, kallelse till mötet den 28 majMembers2015-05-25
Protokoll från mötet den 13 april 2016, kallelse till mötet den 28 aprilMembers2016-04-28
Protokoll från mötet den 15 maj, kallelse till CSG-möte den 28 majMembers2014-09-05
2014-05-22Members2014-09-05
2017-05-11Members2017-05-11
2018-04-19Members2018-04-18
Protokoll 20 september, kallelse 11 oktober, program för planeringsdagenAdministrators2012-10-08
Protokoll från CSG-möten 150409 och 150429 samt kallelse till CSG-mötet den 13 majMembers2015-05-12
Protokoll från mötet den 29 april, kallelse till mötet den 15 majMembers2014-09-05
Protokoll från mötet den 31 mars samt kallelse till nästa möte den 13 april 2016Members2016-04-08
2014-03-13Members2014-09-05
2017-04-27Members2017-04-24
2018-04-05Members2018-04-05
Protokoll 6 september, kallelse till 20 septemberAdministrators2012-10-12
Protokoll från möten den 9 och 15 april, kallelse till mötet den 29 aprilMembers2015-04-21
Protokoll från mötet den 15 april, kallelse till mötet den 29 aprilMembers2014-04-28
2013-09-19Members2014-09-05
2017-04-11Members2017-03-31
2018-03-22Members2018-03-16
CSG / SSG möte den 18 april 2013Administrators2013-02-01
Protokoll 23 augusti, kallelse till 6 september Administrators2012-10-12
Protokoll från mötet den 17 mars samt kallelse till CSG-mötet den 31 marsMembers2016-04-05
Protokoll från mötet den 3 april, kallelse till möte den 15 aprilMembers2014-09-05
Protokoll från mötet den 9 april, kallelse till CSG-mötet den 15 aprilMembers2015-04-10
2013-03-14Members2014-09-05
2017-03-30Members2017-03-29
2018-03-08Members2018-02-28
Protokoll 13 september 2012Members2014-09-05
Protokoll 24 januari, kallelse 7 februari 2013Administrators2013-01-28
Protokoll 9 augusti, kallelse till 23 augustiAdministrators2012-08-16
Protokoll från CSG-mötet den 19 mars, kallelse till nästa CSG-möte den 9 aprilMembers2015-04-08
Protokoll från mötet den 2 mars samt kallelse till nästa CSG-möte den 17 marsMembers2016-03-16
Protokoll från mötet den 20 mars, kallelse till mötet den 3 april 2014Members2014-09-05
Protokoll från mötet den 5 mars 2015, kallelse till mötet den 19 marsMembers2015-03-19
Protokoll från mötet den 6 mars, kallelse till mötet den 20 marsMembers2014-09-05
2017-03-16Members2017-03-15
Protokoll 14 juni, kallelse till 9 augustiAdministrators2012-10-12
Protokoll från mötet den 17 februari samt kallelse till nästa CSG-mötet onsdagen den 2 mars kl. 09.00-10.30Members2016-02-25
Protokoll från mötet den 18 februari, kallelse till mötet den 5 mars 2015Members2015-02-26
Protokoll från mötet den 20 februari, kallelse till möte den 6 marsMembers2014-09-05
2017-03-02Members2017-02-27
2018-02-22Members2018-02-12
Kallelse till CSG-mötet den 14 juni samt slutlig schema för hösten -12Administrators2012-06-07
Protokoll från CSG-mötet den 4 februari samt kallelse till mötet dn 17 februariMembers2016-02-11
Protokoll från mötet den 13 februari, kallelse till mötet den 20 februariMembers2014-09-05
Protokoll från mötet den 5 februari, kallelse till mötet den 18 februariMembers2015-02-17
2017-02-16Members2017-02-16
2018-02-08Members2018-02-07
Noteringar från CSG-planeringsdagen den 15 oktober 2015Members2015-10-20
Protokoll 10 januari, kallelse 24 januari 2013Administrators2013-01-22
Protokoll 13 september 2012Members2014-09-05
Protokoll 24 maj, kallelse till 31 maj samt schema hösten -12Administrators2012-10-12
Protokoll från CSG-mötet den 21 januari samt kallelse till mötet den 4 februariMembers2016-04-08
Protokoll från mötet den 22 januari, kallelse till mötet den 5 februariMembers2015-02-04
Protokoll från mötet den 23 januari, kallelse till mötet den 13 februariMembers2014-09-05
2017-02-02Members2017-02-01
2018-01-26Members2018-01-25
Noteringar från planeringsdagen den 20 november 2014Members2015-10-02
Protokoll 24 maj 2012Members2014-09-05
Protokoll 3 maj, kallelse till 24 maj, utkast för schema hösten -12Administrators2012-10-12
Protokoll från mötet den 7 januari, kallelse till CSG-mötet den 21 januariMembers2016-01-21
Protokoll från mötet den 8 januari, kallelse till mötet den 22 januariMembers2015-01-21
Protokoll från mötet den 9 januari, kallelse till mötet den 23 januari 2014Members2014-09-05
Tema Redaktion 23 maj 2013Members2014-09-05
2017-01-19Members2017-01-16
2018-01-11Members2018-01-03
2019-03-07Members2019-02-28
2020-08-24 MBL inför styrelsemöte + CSGMembers2020-08-21
2020-09-10Members2020-09-08
2020-09-17 CSG Tema skyddskommitte + JMLMembers2020-07-08
2020-09-24Members2020-09-21
2020-10-08 MBL inför styrelsemöte + CSGMembers2020-10-05
2020-10-22Members2020-10-20
2020-11-05 CSG Tema skyddskommitte + JMLMembers2020-07-08
2020-11-19Members2020-11-17
2020-12-04Members2020-12-03
2020-12-14 CSG-möte + planeringseftermiddagMembers2020-12-14
2021-01-14 Kl. 10.00-12.30 (Fortsättning från planeringsdagen i december kl. 11.30-12.30)Members2021-01-13
2021-01-28 kl. 10.00-11.30Members2021-01-22
2021-02-11 kl. 08.30-10.30 (MBL inför styrelsemöte samt ordinarie CSG)Members2021-02-09
2021-02-18 Kl. 13.45-16.00 (Tema: Skyddskommitté och JML)Members2021-02-05
2021-02-25 kl. 10.00-11.30Members2021-02-22
2021-03-11 kl. 10.00-11.30Members2021-03-10
2021-03-25 kl. 10.00-12.00Members2021-03-24
2021-04-08 kl. 08.00-10.00 (MBL inför styrelsemöte samt ordinarie CSG)Members2021-04-07
2021-04-29 kl. 09.00 - 11.45 (Tema: Skyddskommitté och JMLMembers2020-12-16
2021-05-06 kl. 10.00-11.30Members2020-12-16
2021-05-06 kl. 10.00-11.30Members2020-12-16
2021-05-20 kl. 10.00-11.30Members2020-12-16
2021-06-03 kl. 08.30-10.30 (MBL inför styrelsemöte samt ordinarie CSG)Members2020-12-16
2021-06-17 kl. 10.00-11.30Members2020-12-16
ArbetsmiljöMembers2014-09-05
Avtal och lagarLogged in users2012-02-27
ByggMembers2014-09-05
CSG HT2020Members2020-07-08
CSG möten 2012Administrators2012-10-12
CSG planeringsmötenMembers2021-02-08
Centrala avtalLogged in users2012-02-27
Centrala samverkansgruppens beredningarMembers2014-09-05
Från mötet den 13 septemberMembers2014-09-05
Från mötet den 3 oktoberAdministrators2013-10-02
JMLMembers2014-09-05
Lagar och förordningarLogged in users2012-02-27
Lokala avtalLogged in users2018-09-13
Minnesanteckningar 11 oktober 2012Members2014-09-05
Protokoll 13 december, kallelse 10 januari 2013Administrators2012-12-14
Protokoll 15 mars 2012Members2014-09-05
Protokoll 18 april, kallelse till 3 majAdministrators2012-10-12
Protokoll 24 maj 2012Members2014-09-05
Protokoll från mötet den 10 december, kalllelse till CSG-mötet den 7 januari 2016Members2015-12-29
Protokoll från mötet den 11 december 2014, kallelse till mötet den 8 januari 2015Members2014-12-12
Protokoll från mötet den 12 december, kallelse till mötet den 9 januari 2014Members2014-09-05
RedaktionMembers2014-09-05
Skolsamverkansgrupper (SSG)Everyone2019-01-22
Tema Redaktion 22 november 2012Members2014-09-05
2019-02-21Members2019-02-21
2019-02-07Members2019-02-21
2019-01-24Members2019-01-23
2019-01-10Members2019-01-15
Rektors beslutEveryone2018-03-22
ParternaLogged in users2020-07-08
ProtokollLogged in users2019-10-17
Centrala samverkansgruppen - CSGMembers2016-12-12

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
FörkortningarLogged in users2012-04-10
Ord och termerLogged in users2012-02-27
OrdlistaLogged in users2012-02-27
Feedback News