Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Course AdministrationLogged in users2018-02-28
MendeleyLogged in users2018-02-28
Team and ContactsLogged in users2020-04-08
How we workLogged in users2019-03-19
Problems and solutions: IEEE PDF eXpressLogged in users2018-02-28
The hitchhikers guide to the PhDLogged in users2018-02-28
ArchiveLogged in users2018-02-28
TeXworksLogged in users2018-02-28
Useful information and FAQLogged in users2018-05-08
2018Members2019-03-27
2018/01/31 Minutes from Ph.D. council meeting - JanuaryMembers2019-03-27
2018/03/09 Minutes from Ph.D. council meeting - MarchMembers2019-03-27
2018/04/24 Important items from EECS forskarutbildningsråd - Council for Third Cycle EducationMembers2019-03-27
2018/05/04 Agenda from Ph.D. council meeting - MayMembers2019-03-27
2018/10/17 Minutes from Ph.D. council meeting - OctoberMembers2019-03-27
2018/12/12 Minutes from Ph.D. council election and meeting - DecemberMembers2019-03-27
2019 Ph.D. student council minutesMembers2019-11-19
2019 other documentsMembers2019-03-27
2019/01/23 Minutes from Ph.D. council meeting - JanuaryMembers2019-03-27
2019/02/18 Minutes from Ph.D. council meeting - FebruaryMembers2019-03-27
2019/03/26 Minutes from Ph.D. council meeting - MarchMembers2019-04-03
2019/04/15 Minutes from Ph.D. council meeting - AprilMembers2019-05-20
2019/05/21 Minutes from Ph.D. council meeting - MayMembers2019-05-22
2019/09/04 Minutes from Ph.D. council meeting - SeptemberMembers2019-09-25
2019/10/17 Minutes from Ph.D. council meeting - OctoberMembers2019-10-18
2019/11/19 Minutes from Ph.D. council meeting - NovemberMembers2019-11-19
2020 Ph.D. student council minutesMembers2020-01-15
2020 other documentsMembers2020-01-15
2020/01/15 Minutes from Ph.D. council meeting - JanuaryMembers2020-01-16
2020/02/05 Ph.D. council meeting - FebruaryMembers2020-02-06
2020/03/03 PhD Council Meeting - MarchMembers2020-03-03
2020/04 Quality DialogueMembers2020-04-23
2020/04/08 Ph.D. council meeting - AprilMembers2020-04-08
2020/05/06 Ph.D. council meeting - MayMembers2020-05-06
2020/06/03 Ph.D. council meeting - JuneMembers2020-06-03
202001 E2Doc Meeting JanuaryMembers2020-02-05
20200505 - EECS Council for Third Cycle Education, meeting minutesMembers2020-05-05
E2DOC meeting minutes 14th of May 2019Members2019-05-14
Email ListsMembers2020-04-08
How to make expense reports for council social activities in KTH-ResAdministrators2020-03-26
Internal section (staff only!)Members2020-05-05
Question Catalogue for Docent and Appointment CommitteesMembers2020-06-10
Software for researchLogged in users2018-02-28
Time CompensationMembers2019-03-27
Time Compensation 2020Members2020-01-15
Updates from the CommitteesMembers2020-02-12
Useful documentsMembers2020-04-08
Questions for students finishing their studiesMembers2020-05-04

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News