Hur man bygger en programsammanhållande kurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Den modell för en programsammanhållande/programintegrerande kurs som föreslås här innehåller både introduktion till högskolestudier och en form av mentorsystem för nya studenter. En programsammanhållande kurs utbildar professionella studenter, som förstår hur programmets kurser hänger ihop, varför programmets utformning gör att examinerade uppfyller utbildningsmålen och hur man ska plugga framgångsrikt. Studenterna får träna på att reflektera över sina studier och yrkesrollen. Studenterna träffas i små årskursöverskridande grupper under ledning av en mentor/lärare för att diskutera reflektionerna. Kursen kan därigenom ha många goda effekter även på lärarnas insikt om programmet och studenternas uppfattning om det och på programmets kvalitetsutveckling.

Genom en programsammanhållande kurs kan man till exempel få in ämnen som genus och likabehandling på ett naturligt sätt i utbildningen.

På denna webbplats beskrivs, motiveras och analyseras denna modell för programsammanhållande kurser i syfte att andra program ska kunna starta egna motsvarande kurser. Här ges därför tips om hur programsammanhållande kurser kan inrättas och administreras samt hur lärarmentorerna ska engageras och instrueras.

Detta utbildningsverktyg är resultatet av ett projekt på institutionen för lärande. Projektet drevs av Viggo Kann och Marie Magnell.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News