KTH:s ledarskap steg 1 - 2017

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Gruppen har skapats för att ge er tillgång till all kursdokumentation under programmets gång samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte via en interaktiv plats.

Kort kursbeskrivning

Med kunskap om hur KTH styrs, organiseras och leds samt verkar som statlig myndighet ska programmet leda till fördjupad förståelse för ledarskapets utmaningar i vår akademiska miljö. Syftet är att stärka din ledarskapsroll samt inspirera och väcka intresse för fortsatt lärande.

Programmet består av tre moment; en seminarieserie, en studieresa till ett internationellt universitet och kollegial handledning i grupp.    

Mål

  • Att förmedla kunskap om KTHs verksamhet, organisation och beslutsvägar

  • Att ge tillfälle till dialog med verksamhetsansvariga och administrativt ansvariga om aktuella frågeställningar

  • Att stimulera till erfarenhetsutbyte

  • Att vara en inspirerande och första del i KTHs chefs- och ledarutveckling

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter