Luminescence Spectroscopy of Semiconductors: Theory and Experiment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

PhD Students Course SK3889, 7.5 hp

The goal of the course is to attain a firm grasp on basic optical processes in bulk and nanostructured semiconductors and to be able to design and interpret various luminescence experiments probing these processes. Thus along with fundamental concepts, such as exciton, stimulated emission and phonon interaction, practical experimental methods will be also considered. The course is aimed at PhD students exploring optical properties of semiconductors and nanostructures. This course is based on the recent book with the same title published by Jan Valenta and Ivan Pelant in 2012.

Book Cover

Administratörer

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter