PAUS - Personrörlighet ut från akademin 2018/2019

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KTH gör en intern satsning på att stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer. Satsningen innebär att varje skola under 2018 erbjuds möjlighet till att ha akademiker som kan vistas deltid i externa organisationer under en viss tid. Satsningen  sammanfaller med ett treårigt Vinnova-finansierat projekt med samma tema som startar 1 januari 2018. Det Vinnova-finansierade projektet ingår som en del av sammanlagt 13 nationella utvecklingsprojekt med fokus på samverkan mellan akademi och externa aktörer. Samverkan med externa aktörer är av största vikt för KTH därför deltar KTH i ett flertal av dessa projekt. 

Sista ansökningsdag för utbyten under 2018 har passerat. Ny möjlighet att söka sker under våren 2019.

Campi: Praktik i industrin inspirerar lärare 

Reklamblad för nedladdning (SVE) (pdf) (SVE)

Sista dagen för ansökan är 16 april /Deadline for applications is April 16th.

KTH Utvecklingsplan 2018

Personrörlighet, s 12

"Lärarnas kontakter med och vistelser vid företag och o entliga aktörer ska värderas högre och underlättas för att skapa mervärde för alla parter.

Till personrörlighet för fakultet till strategiska samverkanspartners satsas 600 tkr per skola under tre år. Skolorna ska redovisa hur medlen använts och hur jämställdhetsaspekter beaktats enligt de planer som inlämnats."

Feedback News