På svenska

Detta är en samling med råd och tips för vad man ska tänka på när man håller muntliga presentationer. Målgruppen är främst exjobbare som förbereder sitt slutseminarium och därför på engelska, men principerna gäller alla sorts presentationer. 

Administrator Olof Bälter created page 12 December 2014

Administrator Olof Bälter changed the permissions 22 December 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Feedback News