Presentationsteknik

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna grupp/sida sammanfattar några viktiga saker och tips när man ska hålla muntliga presentationer.

Feedback News