Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 32 Show in My Schedule
Mon 5 aug 13:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E51, E52, E53
Note: Sångövning
Tue 6 aug 09:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Ljusgård, D
Note: Fotografering
Tue 6 aug 13:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L1
Tue 6 aug 17:00-20:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E51, E52, E53
Note: Repetition
Wed 7 aug 09:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Ljusgård, D
Note: Fotografering
Wed 7 aug 09:00-10:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Note: Repetition
Wed 7 aug 10:00-11:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location F2
Note: Repetition
Wed 7 aug 13:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Repetition
Thu 8 aug 10:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Repetition
Thu 8 aug 13:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location V3
Note: Repetition
Fri 9 aug 10:00-11:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Repetition
Fri 9 aug 14:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location F2
Note: Repetition
Sat 10 aug 11:00-22:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Repetition
Sun 11 aug 09:00
- Mon 12 aug 00:00
THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Repetition
Week 33 Show in My Schedule
Mon 12 aug 06:00-10:00 Upprop
Roll-call
Location Q1
Mon 12 aug 16:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location F2
Note: Enquette
Tue 13 aug 09:00-10:00 Information
Information
Location F2
Note: Dataintro
Tue 13 aug 10:00-12:00 Information
Information
Location F2
Note: Datateknikprogrammet
Tue 13 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location F2
Note: Sveriges Ingenjörer
Tue 13 aug 17:00-23:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location V3
Note: Sångarafton
Wed 14 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Alumnföreläsning
Wed 14 aug 13:00-14:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.
Wed 14 aug 14:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet Note: Gyckelskrivning
Wed 14 aug 15:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: TTG-föreläsning
Thu 15 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Gästföreläsare
Thu 15 aug 12:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet Note: Vett och Etikett
Thu 15 aug 15:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Note: TTG-tentamen
Thu 15 aug 15:00
- Fri 16 aug 00:00
THS aktivitet
THS aktivitet
Location M23, M24, M31, M32, ...
Note: Nattorientering - Se specialtillstånd angående öppningar
Thu 15 aug 16:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Note: KTH for dummies
Fri 16 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Fri 16 aug 13:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Sektionsföreläsning
Fri 16 aug 14:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet Note: Sektionsrundvandring
Week 34 Show in My Schedule
Mon 19 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Note: Placeringsprov
Mon 19 aug 16:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Hurry Scurry
Mon 19 aug 16:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, D2, D3, ...
Note: Hurry Scurry
Mon 19 aug 17:00-22:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, D2, D3, ...
Note: Hurry Scurry
Tue 20 aug 13:00-14:00 Information
Information
Location D1
Note: Kursinformation
Tue 20 aug 14:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Note: JML föreläsning
Tue 20 aug 15:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D32, D33, D34, D35, ...
Note: JML workshop
Tue 20 aug 15:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Mottagning nØlle-SM
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Wed 21 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Note: THS presentation
Wed 21 aug 12:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Repetition
Wed 21 aug 14:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: EECS info
Wed 21 aug 15:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Thu 22 aug 08:00-10:00 Information
Information
Location M1
Note: Info från kansliet
Fri 23 aug 10:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Fri 23 aug 13:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Möte med Näringslivet - Visma
Fri 23 aug 15:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Säkerhetsinfo
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B2
Note: Möte
Wed 28 aug 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L1
Fri 30 aug 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Week 37 Show in My Schedule
Thu 12 sep 15:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Thu 12 sep 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B1
Note: Möte
Fri 13 sep 17:00-23:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1, D32, D33
Note: Prepp RTG
Fri 13 sep 17:00-21:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Sat 14 sep 09:00-20:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1, D32, D33
Note: RTG
Sat 14 sep 10:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E1
Note: Redovisngar mottatgningen
Week 38 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Week 48 Show in My Schedule
Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News