Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Tue 25 aug 13:00-15:00 Möte
Möte
Location: V01, V23, V33, V34, ...
Anmärkning: Samverkansinlärning
Week 36 Show in My Schedule
Tue 1 sep 13:00-15:00 Möte
Möte
Location: D33, D42, Q21, Q24, ...
Anmärkning: Samverkansinlärning
Week 37 Show in My Schedule
Tue 8 sep 10:00-12:00 Möte
Möte
Location: B21, B22, B24, B25, ...
Anmärkning: Samverkansinlärning
Week 38 Show in My Schedule
Mon 14 sep 13:00-14:00 Föreläsning
Lecture
Location: Digital
Anmärkning: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/69267578997
Tue 15 sep 13:00-15:00 Möte
Möte
Location: M23, M24, M32, M35, ...
Anmärkning: Samverkansinlärning
Week 39 Show in My Schedule
Mon 21 sep 13:00-15:00 Möte
Möte
Location: D32, D33, D42, E33, ...
Anmärkning: Samverkansinlärning
Week 40 Show in My Schedule
Wed 30 sep 15:00-17:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L51, ...
Anmärkning: Samverkansinlärning
Week 48 Show in My Schedule
Thu 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location: D3
Anmärkning: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News