News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 17 May at 08:26
Scheduling staff edited 17 May at 14:26

Tisdag 4 juni 2019 kl 2018:00 - 21:00

 
October 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 10 October 2018

3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 4 October 2018

Inspirerande studieteknik

 
September 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 21 September 2018

53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

 
Scheduling staff created event 7 September 2018
Scheduling staff edited 13 September 2018

Fredag 14 september 2018 kl 17:00 - 21Lördag 15 september 2018 kl 00:00

 
Scheduling staff created event 7 September 2018
 
Scheduling staff created event 4 June 2018
Scheduling staff edited 7 September 2018

Lördag 15 september 2018 kl 108:00 - 19:00

 
August 2018
Scheduling staff created event 16 August 2018
 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 24 May 2018

Onsdag 15 augusti 2018 kl 134:00 - 15:00

Start kl.14:00

Scheduling staff edited 14 August 2018

Onsdag 15 augusti 2018 kl 143:00 - 154:00

Start kl.14:00Festa Smart

 
Scheduling staff created event 14 August 2018
 
Feedback News