News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

September 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:57

Samverkansinlärning

Scheduling staff edited 12 August at 14:50

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, da7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97cd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 9 September at 13:00

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:57

Samverkansinlärning

Scheduling staff edited 13 August at 06:50

Onsdag 30 september 2020 kl 153:00 - 175:00

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e4358b16-9bad-4613-aba6-a071ebc8db5e304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

Scheduling staff edited 18 August at 14:02

304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:57

Samverkansinlärning

Scheduling staff edited 12 August at 14:30

601f1f44-c8a3-4731-9853-121105648c0d, 6172f39f-9c44-4ba0-86c6-965997d0393d, 75545498-2628-4db2-8588-de17f775ee8b, b35943bf-b28c-4ef8-b651-630fb141ce6d, cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b92412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18

Scheduling staff edited 18 August at 13:52

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:56
Scheduling staff edited 30 May at 04:57

Samverkansinlärning

Scheduling staff edited 12 August at 14:10

Tisdag 1 september 2020 kl 130:00 - 152:00

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18

Scheduling staff edited 18 August at 13:52

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc187421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:56
Scheduling staff edited 30 May at 04:57

Samverkansinlärning

Scheduling staff edited 12 August at 14:10

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bfb51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

Scheduling staff edited 18 August at 13:52

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:57

Samverkansinlärning

Scheduling staff edited 12 August at 14:40

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 58ee7c2d-9b5a18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 51bef3c0-b64f-4fe62-9784-707bcc57dc04, d327b64d-7346-a398-0c46fc57955b, 6b51d868-b885-4eab1-b296-17ea26ed0944, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbc, faa519e6-b8ad-47e1-b324-a8185243f47e-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['CMETE_1', 'CMAST_ITSY_1', 'CDATE_1', 'CLGYMEPR_1', 'CMETE_CPS_1', 'CENMILGYM_1', 'CMETE_CPSAST_1', 'CDEPRENMI_1', 'CMASTDATE_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:22

Måndag 14 september 2020 kl 13:00 - 154:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['CMETE_1', 'CMAST_ITSY_1', 'CDEPRATE_1', 'CLGYM_1', 'CMETE_CPS_1', 'CLGYMMAST_1', 'CMASTETE_1', 'CENMIDEPR_1', 'CDATEENMI_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CMAST_ITSY_1', 'CDATE_1', 'CLGYMMETE_1', 'CMETE_CPS_1', 'CMAST_1', 'CMELGYM_1', 'CDATE_1', 'CDEPR_1', 'CENMI_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/69267578997

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CMAST_ITSYDATE_1', 'CMETE_1', 'CMETE_CPSENMI_1', 'CMAST_ITSY_1', 'CLGYMMAST_1', 'CDATELGYM_1', 'CDEPR_1', 'CENMIMETE_CPS_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['CMAST_1', 'CDATE_1', 'CMETE_CPS_1', 'CENMIDEPR_1', 'CMAST_ITSY_1', 'CMASTETE_1', 'CLGYM_1', 'CDEPR_1', 'CMETE_CPSENMI_1']

Administrator Lena Smedenborn edited 7 September at 08:44

FöreläsningPlugga smart - Inspirerande studieteknik

Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/69267578997¶

 
October 2019
Scheduling staff created event 10 October 2019
 
September 2019
Scheduling staff created event 23 September 2019
 
Scheduling staff created event 19 September 2019
Scheduling staff edited 23 September 2019

OnTisdag 2019 november 2019 kl 121:00 - 143:00

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

Studier med nØllan CDATE1 - studietillfällen med de nyantagne

 
Feedback News