Examensarbete

De flesta studenter på datateknikprogrammet gör examensarbetet inom datalogi.

Examensarbetet ska göras i ett ämne som är centralt för teknikområdet. Gör du examensarbete i annat ämne än datalogi ska därför programansvarig för datateknik säkerställa examensarbetets datatekniska relevans. Du måste i sådana fall mejla projektförslaget till studievägledaren på Datateknik, svl-data@kth.se innan du påbörjar examensarbetet.

Om du vill genomföra examensarbetet inom Industriell ekonomi ska du läsa: Anvisningar för exjobb inom indek

Feedback News