Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examensarbete 30 hp

De flesta studenter på datateknikprogrammet gör examensarbetet inom datalogi.

Examensarbetet ska göras i ett ämne som är centralt för teknikområdet. Gör du examensarbete i annat ämne än datalogi ska därför programansvarig för datateknik säkerställa examensarbetets datatekniska relevans. Du måste i sådana fall mejla projektförslaget till studievägledaren på Datateknik, svl-data@kth.se innan du påbörjar examensarbetet.

För dig som är antagen till Masterprogrammet i Industriell ekonomi (TINEM) och ska göra ditt exjobb inom Indek; vänligen läs här:

Information om examensarbeten vid INDEK