Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studievägledning

Annika Parswald och Bianca Lanciai är Studievägledare för studenter på Civilingenjörsprogrammet i Datateknik. Du kan vända dig till Studievägledarna om du har frågor om bland annat:

- Terminsplanering (för studenter som hamnar ur fas i sina studier alt. vill läsa med lägre studietakt)

- Kursval

- Studievanor

- Studieteknik 

- Återgång till studier efter studieuppehåll

- Studieuppehåll eller studieavbrott


E-post: svl-data@kth.se