Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Särskild behörighet, programgraf

Programgraf för CDATE21 som visar vilka krav på särskild behörighet (SB) som gäller mellan kurserna.

De heldragna linjerna anger strikta behörighetskrav, dvs förkunskapskursen måste vara helt slutförd* innan fortsättningskursen påbörjas.

De prickade linjerna anger i vilken ordning det är rekommenderat att läsa samtliga kurser inom programmet.

För andra kullar på CDATE gäller liknande kursberoenden, med vissa skillnader beroende på om kurserna ligger på en annan plats i programmet eller om antalet poäng för kursen har ändrats.

Fler programgrafer, t.ex. för CDATE22, finns tillgängliga på Prosam-kursens sidor i Canvas.

(*) Under vissa omständigheter och för vissa kurser gäller dock att, om förkunskapskursen undervisas så tätt inpå fortsättningskursen att slutbetyg inte hinner rapporteras innan fortsättningskursen börjar, aktivt deltagande kan ersätta slutförd kurs.